Giấy in ảnh Kodak Lụa khổ 13x18 Giấy in ảnh Kodak Lụa khổ 13x18

Giấy in ảnh Kodak Lụa khổ 13x18 Giấy in ảnh thẻ  cao cấp, mặt giấy RC láng bóng, kháng nước _ Sử dụng mực Dye hoặc mực in Pigment ...

+ Đọc thêm »

Giấy in ảnh Kodak Lụa 260g A6 Giấy in ảnh Kodak Lụa 260g A6

Giấy in ảnh Kodak Lụa 260g A6 Giấy in ảnh Kodak Lụa   260g A6 Thay thế  giấy in ảnh   chuyên nghiệp, mặt lụa, kháng nước Dùng in hì...

+ Đọc thêm »

Giấy in ảnh Kodak bóng 230g, khổ A6 Giấy in ảnh Kodak bóng 230g, khổ A6

Giấy in ảnh Kodak bóng 230g, + Giấy in ảnh khổ A6 Chuyên dùng in ảnh, in ảnh khổ nhỏ _ Mặt giấy trắng bóng, kháng nước Giải pháp in ti...

+ Đọc thêm »

Giấy in ảnh JADE A6 Giấy in ảnh JADE A6

Giấy in ảnh JADE A6   Thay thế  Giấy in ảnh Chuyên Nghiệp , dùng in hình thẻ, hình khổ nhỏ... _ màu sắc đẹp rõ nét, kháng nước trắng b...

+ Đọc thêm »

Giấy in ảnh Guse 230g A6 Giấy in ảnh Guse 230g A6

Giấy in ảnh Guse 230g A6 Giấy in ảnh Chuyên Nghiệp, là loại giấy in hình thẻ , hình khổ nhỏ... _ Màu sắc đẹp rõ nét, kháng nước trắng b...

+ Đọc thêm »

Giấy in ảnh Fujifilm RC 260g A6 Giấy in ảnh Fujifilm RC 260g A6

Giấy in ảnh Fujifilm RC 260g A6 Giấy in ảnh Chuyên Nghiệp Đây là loại giấy cao cấp, màu sắc đẹp rõ nét, kháng nước trắng bóng Giá Bán:...

+ Đọc thêm »

Giấy in ảnh Fujifilm bóng khổ 13x18 Giấy in ảnh Fujifilm bóng khổ 13x18

Giấy in ảnh Fujifilm bóng khổ 13x18 Giấy in ảnh  hiệu  FUJIFILM, Khổ 13X18 _ chuyên dùng  in hình thẻ , in hình khổ nhỏ.. _  Giấy in...

+ Đọc thêm »
 
Lên đầu